RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Inżynieria Majątkowa założona została w 2015 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Joannę Smulczak należącą do Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku posiadającą uprawnienia zawodowe nr 6455 w zakresie szacowania nieruchomości, nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

OPERATY

Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zapewniamy Państwu poczucie bezpieczeństwa w sprawach związanych z naszymi usługami w zakresie wyceny nieruchomości.
604 452 317